av
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delays... mer
  • Service impacts related to Coronavirus ... mer
Gå till huvudinnehåll

UPS Uvecklingskit

Meddelanden och API-uppdateringar

API:er för UPS utvecklingskit uppdateras under året och informeras i januari och juli varje år. Förbättringar kan variera från funktionsförändringar i individuella API:er till helt nya API:er. Följ länken Läs mer för att se den senaste informationen och uppdateringarna.

Mer

Hur du kommer igång

APIer för utvecklare

Sändning/priser

Adressvalidering - ort, stat, postnummer
Bekräfta att informationen om ort, stat och postnummer är giltig.
Farligt gods
UPS tar emot validerade sändningar med flyg, väg och internationellt farligt gods (farliga material).
Platsfinnare - global
Hitta en UPS Access Point, UPS-plats eller UPS Store närmast dig.
Upphämtning
Begär en upphämtning för dig eller någon av dina kunder.
Förhandsavisering
Avisera UPS om sändningar med farligt gods efter att sändningen har behandlats.
Prissättning
Jämför leveranstjänster och sändningspriser för att välja det bästa för dina kunder.
Avsändning
Validera adresser, jämför priser och skriv ut etiketter för dina interna affärsprocesser.
Transittid
Jämför olika transittider för UPS-tjänster.

Insyn

Quantum View®
Streama Quantum View Data via XML över webben och in i interna applikationer.
Spårning
Ge korrekt information om paketets status till dina kunder.
Spårning - UPS Signature Tracking®
Automatisera leveransbevis för dina sändningar.

Internationell handel

Elektroniska dokument
Ladda upp dokumentbilder och länka till dina internationella sändningar.
UPS TradeAbility®
Generera kostnadsuppskattningar av tullavgifter, skatter och transport för internationella sändningar; hitta efterlevnads- och licensieringsinformation, och identifiera handelspartners med begränsningar.