• การปรับบริการชั่วคราว…และอื่นๆ
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร…และอื่นๆ
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน…และอื่นๆ
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ UPS

โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้อย่างถี่ถ้วนก่อนจะใช้งานเว็บไซต์นี้ ('เว็บไซต์')