Przesyłanie elektronicznych deklaracji SED przy użyciu systemu AESDirect

Skorzystaj z systemu AESDirect, do elektronicznego dołączenia informacji o Deklaracji eksportowej nadawcy (SED) do zautomatyzowanego systemu eksportu amerykańskich służb celnych (AES).

Przed użyciem systemu AESDirect należy:

 1. Wypełnić i przekazać internetowy formularz rejestracyjny AESDirect.

  Porada:
  Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, należy odpowiedzieć "Nie" na pytanie "Czy planujesz używać ładowania EDI?" i pominąć pozostałą część dotyczącą ładowania EDI.

 2. Gdy konto AESDirect zostało założone, otwórz Samouczek AESDirect. Aby stać się pełnoprawnym użytkownikiem systemu AESDirect (i wysyłać deklaracje SED przy użyciu systemu AES), należy zapoznać się z internetowym samouczkiem AESDirect i pomyślnie wykonać dołączony do niego test.

 3. Po zaliczeniu testu, amerykańskie Biuro Ewidencji założy konto AES i zawiadomi użytkownika o możliwości wysyłania deklaracji SED drogą elektroniczną przy pomocy systemu AES. To zawiadomienie zawiera status katalogowy AES, dla którego konto zostało autoryzowane.

Użytkownik może otrzymać upoważnienie do następujących opcji katalogowych AES:

Przetwarzanie informacji SED:

 1. Informacje SED przekazuje się do systemu AESDirect przez Internet.

 2. System AESDirect sprawdza, czy podane informacje są dokładne, a następnie akceptuje je lub odrzuca. Informacje odrzucone przez system AESDirect można poprawić.

 3. System AESDirect wysyła informacje SED do amerykańskich Służb Celnych AES.

 4. AES akceptuje informacje i wysyła potwierdzenie do systemu AESDirect.

 5. System AESDirect wysyła klientowi potwierdzenie amerykańskich Służb Celnych pocztą elektroniczną.

 6. Więcej informacji o systemie AESDirect można uzyskać w witrynie AESDirect w Podręczniku użytkownika AESDirect.