của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

API Truy tìm Hợp nhất

Cho phép các Công cụ Truy tìm Làm việc cho Bạn

Giao diện Lập trình Ứng dụng Truy tìm (API) của UPS cho phép bạn tích hợp các công nghệ UPS vào mạng nội bộ hoặc ứng dụng doanh nghiệp, trao quyền cho khách hàng bằng khả năng truy tìm lô hàng riêng của họ. Nâng cao dịch vụ khách hàng, tăng cường lượng truy cập vào trang của bạn, và nâng cao kinh nghiệm mua hàng trực tuyến với các API Truy tìm này.

  • API Truy tìm Chữ ký của UPS® - thu thập thông tin Báo Phát có giá trị bao gồm chữ ký số và địa chỉ phát hàng.
  • API Truy tìm - cung cấp cho khách hàng của bạn tình trạng cập nhật từng phút về các lô hàng nội địa hoặc quốc tế.

Thông tin Liên quan