• Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service Alert due to Situation in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính
Người phụ nữ trẻ vừa làm việc vừa quản lý lô hàng trên điện thoại

Xem tất cả các lô hàng

Tham gia UPS My Choice® miễn phí và bạn có thể quản lý tất cả các lô hàng đến và đi của mình chỉ từ một bảng điều khiển. Hiển thị và kiểm soát toàn diện, bao gồm thông báo trạng thái và cập nhật về lô hàng.

Đăng nhập vào bảng điều khiển

Cần có tên người dùng? Đăng ký.

Địa điểm tích hợp tất cả trong một

Người phụ nữ nhìn vào máy tính bảng

Tăng cường năng lực vận chuyển cho doanh nghiệp của bạn. Hiển thị và kiểm soát toàn diện với My Choice® dành cho doanh nghiệp.

Đăng ký

Bạn đã đăng ký? Đăng nhập.

Câu hỏi thường gặp