• Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • Service Alert due to Situation in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính
Gia đình nhìn vào máy tính xách tay

Vô hiệu hóa lô hàng

Bất kể bạn sử dụng hệ thống vận chuyển UPS nào, thao tác vô hiệu hóa một gói hàng chưa được vận chuyển đều rất dễ dàng. Để tìm hiểu thêm về cách để vô hiệu hóa lô hàng, vui lòng chọn chủ đề hoặc hệ thống vận chuyển UPS của bạn ở phía dưới.

Đăng nhập để bắt đầu

Cần có tên người dùng? Đăng ký.

Cách để vô hiệu hóa một lô hàng UPS.com

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày tạo nhãn vận chuyển của bạn trên UPS.com, bạn có thể vô hiệu hóa lô hàng của mình. Chỉ có thể vô hiệu hóa lô hàng nếu lô hàng đó được tạo hoặc lập hóa đơn bằng số tài khoản gửi hàng của UPS.

 • Đăng nhập để xem lịch sử gửi hàng của bạn
 • Chọn hộp kiểm bên cạnh bưu kiện bạn muốn vô hiệu hóa.
 • Chọn ‘Void Shipment’ (Vô hiệu hóa lô hàng).
 • Sau khi bạn đã vô hiệu hóa thành công bưu kiện, một dấu X sẽ xuất hiện bên cạnh bưu kiện trong cột Voided (Đã vô hiệu hóa).

Cần nhớ

Nếu đã vượt quá thời hạn 90 ngày kể từ khi bạn tạo nhãn, bạn phải liên hệ với UPS để yêu cầu vô hiệu hóa. Yêu cầu vô hiệu hóa sẽ không được xử lý sau 180 ngày.

Làm thế nào để vô hiệu hóa lô hàng trên UPS CampusShip®

Trong vòng 90 ngày kể từ khi tạo nhãn UPS CampusShip, bạn có thể vô hiệu hóa lô hàng của mình thông qua Lịch sử vận chuyển CampusShip.

 • Đăng nhập vào UPS CampusShip
 • Chọn tab Shipping (Vận chuyển) ở đầu trang.
 • Chọn hộp kiểm bên cạnh bưu kiện bạn muốn vô hiệu hóa.
 • Chọn ‘Void Shipment’ (Vô hiệu hóa lô hàng).
 • Sau khi bạn đã vô hiệu hóa thành công bưu kiện, một dấu X sẽ xuất hiện bên cạnh bưu kiện trong cột Voided (Đã vô hiệu hóa).

Cần nhớ

Cần nhớ rằng, nếu đã tạo nhãn UPS CampusShip được ít nhất 90 ngày, vui lòng liên hệ với UPS để yêu cầu vô hiệu hóa. Yêu cầu vô hiệu hóa sẽ không được xử lý sau 180 ngày.

Làm thế nào để vô hiệu hóa trên UPS WorldShip®

 • Chọn ‘Void’ (Vô hiệu hóa) ở phía trên màn hình giao hàng chính.
 • Chọn bưu kiện để vô hiệu hóa từ nhật ký thu thập.
 • Chọn ‘Void’ (Vô hiệu hóa) một lần nữa.
 • Nếu bạn đã chạy quy trình cuối ngày, chọn ‘Void’ (Vô hiệu hóa) lần thứ hai sẽ chuyển bạn đến công cụ Vô hiệu hóa lô hàng của UPS.com để hoàn tất quy trình vô hiệu hóa.
 • WorldShip sẽ không tự động đánh dấu các bưu kiện này là vô hiệu hóa, tuy nhiên bạn có thể đánh dấu theo cách thủ công trong nhật ký thu thập.
Hỗ trợ thêm về WorldShip

Điều gì sẽ xảy ra nếu vượt quá thời hạn 90 ngày?

Người phụ nữ đang nói chuyện điện thoại và nhìn vào máy tính xách tay

Nếu đã hơn 90 ngày kể từ khi bạn tạo nhãn, bạn phải liên hệ với UPS để yêu cầu vô hiệu hóa. Yêu cầu vô hiệu hóa sẽ không được xử lý sau 180 ngày.

Gửi email cho chúng tôiLiên hệ với chúng tôi