• Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service Alert due to Situation in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Cách vận chuyển pin

Tìm hiểu xem làm thế nào để đóng gói và vận chuyển pin an toàn

Chúng tôi đã tổng hợp hướng dẫn minh họa này để giúp bạn đóng gói và vận chuyển nhiều loại pin một cách an toàn. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như với pin kiềm hoặc một số loại pin axit-chì không tràn, trách nhiệm của bạn có thể chỉ bao gồm các bước đơn giản như: lựa chọn bao bì bọc ngoài chắc chắn; bảo vệ cẩn thận các cực của pin để tránh hiện tượng đánh lửa hoặc đoản mạch; chuẩn bị cẩn thận các thành phần bên trong bưu kiện để giữ dụng cụ hoặc các vật dụng kim loại khác tránh xa pin.

Tìm hiểu xem làm thế nào để đóng gói và vận chuyển pin an toàn

Phê duyệt trước đối với chủ hàng pin kim loại lithium

Lưu ý

Yêu cầu này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015, trong đó tất cả các khách hàng hiện tại và khách hàng mới muốn vận chuyển pin kim loại lithium không kèm theo thiết bị (UN3090) bằng dịch vụ UPS® phải được UPS Airlines phê duyệt trước. Yêu cầu này nhằm đảm bảo có thể tiến hành đào tạo một cách phù hợp và tuân thủ tất cả các quy định an toàn hiện hành áp dụng cho các chuyến hàng như vậy.

Yêu cầu phê duyệt trước áp dụng cho các lô hàng pin kim loại lithium được quản lý đầy đủ và yêu cầu giấy tờ liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm. Các lô hàng được quản lý đầy đủ cũng sẽ cần phải có Thỏa thuận hàng hóa nguy hiểm của UPS riêng.

Tài nguyên có thẩm quyền

Đọc hướng dẫn của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế về việc vận chuyển pin lithium 

Tìm hiểu thêmMở liên kết trong cửa sổ mới