• Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service Alert due to Situation in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Cách vận chuyển các mặt hàng được chăm sóc đặc biệt hoặc theo quy định

Không phải mọi chuyến hàng đều dễ dàng như việc đóng gói và vận chuyển. Có một số mặt hàng cần được chú ý nhiều hơn trước khi chúng có thể được gửi đến đích.

Những món đồ nào có thể và không được vận chuyển?

Hộp hiển thị nhãn chăm sóc đặc biệt

Có một số mặt hàng bị cấm mà chúng tôi sẽ vận chuyển trên cơ sở hợp đồng và một số mặt hàng chúng tôi sẽ không vận chuyển, theo luật hoặc quy định.

Xem các mặt hàng bị cấm

Vận chuyển hàng hóa với pin?

Chúng tôi đã tổng hợp hướng dẫn từng bước nhằm tìm hiểu cách tốt nhất để đóng gói và vận chuyển pin một cách an toàn.

Xem Hướng dẫn