• Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service Alert due to Situation in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Vùng và Giá cước

Tìm hiểu những gì cần thiết để vận chuyển kiện hàng của bạn – từ dịch vụ, giá cước cho đến khâu đóng gói và thanh toán. Ngoài ra, hãy tìm hiểu về dịch vụ giá trị gia tăng hiện có và các khoản phí bổ sung có thể sẽ áp dụng cho lô hàng của bạn. 

Tra cứu Phụ phí

Phụ phí Khu vực mở rộng

Việc cung cấp dịch vụ đến và đi từ các khu vực ít dân cư hoặc dễ tiếp cận trong nước và quốc tế sẽ yêu cầu chi phí vận hành cao hơn. Phụ phí cho khu vực mở rộng và vùng sâu vùng xa sẽ được đưa vào đánh giá với mục tiêu phản ánh chính xác hơn chi phí cung cấp dịch vụ cho các khu vực này.

Tải xuống tệp ExcelMở liên kết trong cửa sổ mới

Phụ phí nhiên liệu

Áp dụng cho phí vận chuyển của một số dịch vụ UPS và phí phụ trợ.

Xem Phụ phí nhiên liệu

Phụ phí cao điểm

Khi khối lượng vận chuyển tăng đột biến, các khoản phụ phí cao điểm tạm thời có thể sẽ được áp dụng để đảm bảo mạng lưới của chúng tôi tiếp tục vận hành hiệu quả.

Xem Phụ phí cao điểmMở liên kết trong cửa sổ mới

Tải về Hướng dẫn Dịch vụ và Bảng giá

Sử dụng các hướng dẫn bên dưới để nhận thông tin về Dịch vụ và Bảng giá của UPS

Hướng dẫn về dịch vụ quốc tếMở liên kết trong cửa sổ mới

Những thay đổi về giá cước gần đây