• Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service Alert due to Situation in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính
Bên nam và nữ là chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ đang chuẩn bị kiện hàng để vận chuyển

Cách hoàn trả bưu kiện

Đôi khi sản phẩm không phù hợp. Đăng nhập, tạo nhãn, gửi trả lại và tiếp tục.

Đăng nhập vào Hoàn trả bưu kiện

Cần có tên người dùng? Đăng ký.

Chuẩn bị sẵn bưu kiện của bạn

Điều đầu tiên – bạn cần đóng gói mặt hàng của mình trong một chiếc hộp chắc chắn. Nếu chưa có, bạn có thể đặt mua vật tư trực tuyến.

Hãy giúp tôi! Tôi không biết làm thế nào để cân bưu kiện.

Cân tổng trọng lượng của bạn khi đang cầm bưu kiện, sau đó chỉ cân riêng trọng lượng của bạn. Lấy kết quả trước trừ đi kết quả sau.

Nhận nhãn

Tạo nhãn trực tuyến cũng rất dễ dàng. Bạn cũng có thể:

  • Chọn tốc độ gửi bưu kiện mà bạn muốn.
  • Xem giá là bao nhiêu.
  • Thanh toán bằng thẻ hoặc PayPal.
Tạo nhãn

Hãy giúp tôi! Tôi không có máy in.

Nếu không có máy in, bạn luôn có thể: 
• Gửi nhãn qua email và in sau.

Đưa kiện hàng đến UPS

Sắp xong rồi! Bạn có hai lựa chọn để đưa kiện hàng đến UPS: