• Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service Alert due to Situation in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính
Gói hàng có nhãn vận chuyển của UPS

Cách viết địa chỉ giao hàng

Trong rất nhiều trường hợp, một lỗi đơn giản hoặc một chi tiết bị thiếu đồng nghĩa với việc lô hàng của bạn sẽ đến muộn hoặc hoàn toàn không đến được. Bạn có muốn kiểm tra kỹ lại không?

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?