• Điều chỉnh dịch vụ tạm thời…Thêm
  • Các yêu cầu và quy định hải quan về nhập khẩu, xuất khẩu vật tư, thiết bị y tế…Thêm
  • Cảnh báo Dịch vụ do Tình hình ở Ukraine…Thêm
Bỏ qua và chuyển tới nội dung chính

Đảm bảo Trả lại Tiền của UPS

Khôi phục dịch vụ Đảm bảo Trả lại tiền của UPS cho các Dịch vụ Chuyển phát nhanh

Có hiệu lực từ Ngày 5 tháng 4 năm 2021, dịch vụ Đảm bảo Trả lại tiền của UPS đã được khôi phục cho các dịch vụ Chuyển phát nhanh Toàn cầu (Worldwide Express) sau đây:

  • UPS Worldwide Express Plus®
  • UPS Worldwide Express®
  • UPS Worldwide Express Saver®
  • UPS Worldwide Express Freight® Midday
  • UPS Worldwide Express Freight®

Có hiệu lực từ Ngày 10 tháng 5 năm 2021, dịch vụ Đảm bảo Trả lại Tiền của UPS sẽ được khôi phục cho các dịch vụ UPS Express Saver nội địa tại Australia, Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Malaysia và Singapore.

Việc tạm dừng Bảo đảm Dịch vụ UPS, được thông báo vào Ngày 26 tháng 3 năm 2020, vẫn giữ nguyên đối với các dịch vụ UPS Worldwide Expedited trong khu vực Châu Á.

Đảm bảo Dịch vụ UPS cho dịch vụ UPSExpress Saver nội địa tại Australia chỉ áp dụng cho khu vực đô thị tại Sydney, Melborune, Brisbane and Perth.

Dịch vụ Đảm bảo Trả lại Tiền của chúng tôi có thể thay đổi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem các Điều khoản và Điều kiện của UPS.

Trước khi giao hàng, vui lòng kiểm tra xem địa điểm người nhận của bạn có hoạt động không, vì giờ mở cửa kinh doanh có thể đã thay đổi do các quy định của địa phương. Nếu địa điểm bị đóng, chúng tôi có thể phải trả lại bưu kiện cho người gửi. Vui lòng tiếp tục truy cập trang web này để biết thông tin cập nhật nhất về tác động của vi-rút Corona đối với dịch vụ Đảm bảo Trả lại Tiền của UPS.