• Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service Alert due to Situation in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Kết nối với ứng dụng UPS Mobile

Giám sát và sửa đổi kế hoạch giao hàng đến nhà, lập kế hoạch cho các bưu kiện gửi đi hoặc tìm một địa điểm thuận tiện của UPS bằng chính thiết bị di động của bạn.

Tải xuống ứng dụng dành cho thiết bị di động

Người phụ nữ trong văn phòng nhìn vào điện thoại di động

Bạn có thể theo dõi gói hàng của mình trong quá trình vận chuyển, tạo nhãn vận chuyển và sử dụng công cụ trong ứng dụng của chúng tôi để đo đạc kích thước chính xác của bưu kiện. Chúng tôi đã đề cập rằng công cụ này là miễn phí?

Tải xuống trên iOS Mở liên kết trong cửa sổ mớiTải xuống trên Android Mở liên kết trong cửa sổ mới

Câu hỏi thường gặp