• Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service Alert due to Situation in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Hiểu biết về hải quan

Chúng tôi là một trong những nhà môi giới hải quan lớn nhất thế giới. Hãy đơn giản hóa quy trình thông quan để rút gọn sự chậm trễ và đáp ứng được nhiều thời hạn giao hàng hơn.

Câu hỏi thường gặp về thủ tục Hải quan cơ bản

Mẹo để trở nên chuyên nghiệp

Việc mô tả không chính xác hàng hóa đang được vận chuyển có thể dẫn tới việc chậm trễ hoặc chi phí bất ngờ tại hải quan. Hãy đảm bảo rằng mô tả của bạn là kỹ lưỡng và chính xác—và sử dụng mã thuế quan hài hòa hóa đúng đắn.

Tìm mã thuế quan cân đối của bạn

Mẹo thông quan nhanh hơn