• Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service Alert due to Situation in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Các biểu mẫu bạn sẽ cần khi vận chuyển quốc tế

Các loại lô hàng khác nhau cần các biểu mẫu khác nhau khi bạn vận chuyển trên phạm vi quốc tế.

Nếu bạn đang vận chuyển tài liệu

Tin tốt đây! Vì bạn đang vận chuyển một một loại hình giao tiếp bằng văn bản, đánh máy hoặc in ấn và không có giá trị thương mại nên không cần biểu mẫu nào. Tất cả những gì bạn cần làm là tạo nhãn vận chuyển UPS cho phong bì mà bạn sử dụng để vận chuyển.

Tạo nhãn

Ý nghĩa của từng biểu mẫu?