• Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service Alert due to Situation in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Hướng dẫn và tỷ giá cụ thể cho từng quốc gia

Tiếp cận các thị trường quốc tế mới và giúp doanh nghiệp của bạn phát triển bằng những nguồn lực dành riêng cho quốc gia hoặc vùng lãnh thổ.

Dịch vụ có sẵn tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Úc

Úc

- Express Critical
- Worldwide Express Plus
- Worldwide Express
- UPS Worldwide Saver
- UPS Worldwide Expedited

Xem Hướng dẫn Dịch vụ và Bảng giáMở liên kết trong cửa sổ mới
Trung Quốc đại lục (phía Bắc/phía Đông)

Trung Quốc đại lục (phía Bắc/phía Đông)

- Express Critical
- Worldwide Express Plus
- Worldwide Express
- UPS Worldwide Saver
- UPS Worldwide Expedited

Xem Hướng dẫn Dịch vụ và Bảng giáMở liên kết trong cửa sổ mới
Trung Quốc đại lục (phía Nam)

Trung Quốc đại lục (phía Nam)

- Express Critical
- Worldwide Express Plus
- Worldwide Express
- UPS Worldwide Saver
- UPS Worldwide Expedited

Xem Hướng dẫn Dịch vụ và Bảng giáMở liên kết trong cửa sổ mới
Đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc

Đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc

- Express Critical
- Worldwide Express Plus
- Worldwide Express
- UPS Worldwide Saver
- UPS Worldwide Expedited

Xem Hướng dẫn Dịch vụ và Bảng giáMở liên kết trong cửa sổ mới
Ấn Độ

Ấn Độ

- Worldwide Express Plus
- Worldwide Express
- UPS Worldwide Saver
- UPS Worldwide Expedited

Xem Hướng dẫn Dịch vụ và Bảng giáMở liên kết trong cửa sổ mới
Nhật Bản

Nhật Bản

- Express Critical
- Worldwide Express Plus
- Worldwide Express
- UPS Worldwide Saver
- UPS Worldwide Expedited

Xem Hướng dẫn Dịch vụ và Bảng giáMở liên kết trong cửa sổ mới

Tìm hiểu thêm về UPS tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Dịch vụ có sẵn tại Bắc Mỹ

Canada

Canada

- Worldwide Express Plus
- Worldwide Express
- UPS Worldwide Saver
- UPS Worldwide Expedited
- UPS Standard

Xem Hướng dẫn Dịch vụ và Bảng giáMở liên kết trong cửa sổ mới
Mexico

Mexico

- Worldwide Express Plus
- Worldwide Express
- UPS Worldwide Saver
- UPS Worldwide Expedited
- UPS Standard

Xem Hướng dẫn Dịch vụ và Bảng giáMở liên kết trong cửa sổ mới

Tìm hiểu thêm về UPS tại Bắc Mỹ

Dịch vụ có sẵn tại Châu Âu

Vương Quốc Anh

Vương Quốc Anh

- Express Critical
- Worldwide Express Plus
- Worldwide Express
- UPS Worldwide Saver
- UPS Worldwide Expedited

Xem Hướng dẫn Dịch vụ và Bảng giáMở liên kết trong cửa sổ mới
Đức

Đức

- Express Critical
- Worldwide Express Plus
- Worldwide Express
- UPS Worldwide Saver
- UPS Worldwide Expedited

Xem Hướng dẫn Dịch vụ và Bảng giáMở liên kết trong cửa sổ mới

Tìm hiểu thêm về UPS tại Châu Âu

Các dịch vụ có sẵn tại Trung Đông

Ả rập Xê út

Ả rập Xê út

- Express Critical
- Worldwide Express Plus
- Worldwide Express
- UPS Worldwide Saver
- UPS Worldwide Expedited

Xem Hướng dẫn Dịch vụ và Bảng giáMở liên kết trong cửa sổ mới
Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất

Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất

- Express Critical
- Worldwide Express Plus
- Worldwide Express
- UPS Worldwide Saver
- UPS Worldwide Expedited

Xem Hướng dẫn Dịch vụ và Bảng giáMở liên kết trong cửa sổ mới

Tìm hiểu thêm về UPS tại Trung Đông

Nhập khẩu hay xuất khẩu?

Sử dụng công cụ Quy định Quốc gia hoặc Lãnh thổ UPS (UPS Country or Territory Regulations) của chúng tôi để tìm các tài liệu và quy định cụ thể có thể áp dụng cho hàng hóa quốc tế của bạn.

Kiểm tra các quy định