Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Báo giá cho dịch vụ giá trị gia tăng

Chọn bất kỳ dịch vụ giá tị gia tăng nào để có thêm thông tin. Tính phí cho những dịch vụ này cùng với chi phí vận chuyển. Báo giá có thể khác nhau ở các khu vực bán lẻ.

Dịch vụ giá trị gia tăngLập giá
Dịch Vụ phát hàng
  • 2.00 USD mỗi gói hàng

Dịch vụ giao hàng vào thứ bảy được cung cấp với một khoản phụ phí 11 USD cho mỗi UPS Express Envelope hoặc mỗi lô hàng UPS Express Paks và các gói hàng.

UPS Worldwide Express Freight cung cấp dịch vụ Giao Hàng Vào Thứ Bảy đến các điểm đến chọn lọc tại Hoa Kỳ và Canada với một khoản phí bổ sung là 220 USD trên mỗi lô hàng.

Thông báo

Yêu Cầu Chữ Ký Xác Nhận Phát Hàng: 2.20 USD trên mỗi lô hàng

Yêu Cầu Chữ Ký Người Trưởng Thành Xác Nhận Phát Hàng: 3.00 USD trên mỗi lô hàng

Miễn phí

Miễn phí

Nhận thanh toán/Lập bảng giá cố định:

Dựa vào bảng giá cố định và khu vực phát hàng

Giá trị Khai báo
  • Đối với lô hàng có Trị Giá Khai Báo lớn hơn 100 USD, áp dụng 2.10 USD cho mỗi 100 USD tiếp theo
  • Phí cho lô hàng người nhận thanh toán được tính cho người nhận hàng.
Trả hàng
  • Nhãn Trả Hàng Tự In UPS: 1.00 USD/nhãn
  • Nhãn Trả Hàng Điện Tử UPS: 1.50/nhãn
Nhập khẩu
  • Nhãn Hàng Tự In: 1.00 USD/nhãn
  • Nhãn Hàng Điện tử: 1.50 USD/nhãn
  • Gỡ bỏ Hóa đơn Thương mại: 20.00 USD

 

Hợp nhất lô hàng/Thông quan

Dựa vào điều khoản của hợp đồng

Dựa vào điều khoản của hợp đồng


Lưu ý: Giá niêm yết không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) hoặc phụ phí nhiên liệu, những phí mà có thể được áp dụng. Xem giá phụ phí xăng dầu hiện hành.

  • Gửi hàng
  • Báo giá cho dịch vụ giá trị gia tăng

Các liên kết liên quan