của
 • Temporary Service Adjustments due to Korea’s Thanksgiving Holiday…Thêm
 • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
 • Temporary Service Suspension due to Flooding in Parts of Japan…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Báo giá cho dịch vụ giá trị gia tăng

Chọn bất kỳ dịch vụ giá tị gia tăng nào để có thêm thông tin. Tính phí cho những dịch vụ này cùng với chi phí vận chuyển. Báo giá có thể khác nhau ở các khu vực bán lẻ.

Dịch vụ giá trị gia tăngLập giá
Dịch Vụ phát hàng
 • VND 47,000 mỗi gói hàng

Dịch vụ giao hàng vào thứ bảy được cung cấp với một khoản phụ phí VND 258,500 cho mỗi UPS Express Envelope hoặc mỗi lô hàng UPS Express Paks và các gói hàng.

UPS Worldwide Express Freight cung cấp dịch vụ Giao Hàng Vào Thứ Bảy đến các điểm đến chọn lọc tại Hoa Kỳ và Canada với một khoản phí bổ sung là VND 5,170,000 trên mỗi lô hàng.

Thông báo

Yêu Cầu Chữ Ký Xác Nhận Phát Hàng: VND 51,700 trên mỗi lô hàng

Yêu Cầu Chữ Ký Người Trưởng Thành Xác Nhận Phát Hàng: VND 70,500 trên mỗi lô hàng

Miễn phí

Miễn phí

Nhận thanh toán/Lập bảng giá cố định:

Dựa vào bảng giá cố định và khu vực phát hàng

Giá trị Khai báo
 • Đối với lô hàng có Trị Giá Khai Báo lớn hơn VND 2,350,000, áp dụng VND 47,000 cho mỗi VND 2,350,000 tiếp theo
 • Phí cho lô hàng người nhận thanh toán được tính cho người nhận hàng.
Trả hàng
 • Nhãn Trả Hàng Tự In UPS: VND 23,500/nhãn
 • Nhãn Trả Hàng Điện Tử UPS: VND 32,900/nhãn
Nhập khẩu
 • Nhãn Hàng Tự In: VND 23,500/nhãn
 • Nhãn Hàng Điện tử: VND 32,900/nhãn
 • Gỡ bỏ Hóa đơn Thương mại: VND 470,000

 

Hợp nhất lô hàng/Thông quan

Dựa vào điều khoản của hợp đồng

Dựa vào điều khoản của hợp đồng


Lưu ý: Giá niêm yết không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) hoặc phụ phí nhiên liệu, những phí mà có thể được áp dụng. Xem giá phụ phí xăng dầu hiện hành.

 • Gửi hàng
 • Báo giá cho dịch vụ giá trị gia tăng

Các liên kết liên quan