của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Tải về hướng dẫn dịch vụ và bảng giá

Tải về hướng dẫn dịch vụ và bảng giá

Xem Hướng Dẫn Dịch Vụ và Bảng Giá UPS để tìm chi phí vận chuyển tương ứng với mỗi dịch vụ khả dụng. Hướng Dẫn Cách Thức Chuẩn Bị Hàng UPS cung cấp các thông tin cần thiết để chuẩn bị và giữ an toàn cho hàng hóa, cũng như các giới hạn dịch vụ, hàng hóa cấm, hàng hóa nguy hiểm, và hơn thế nữa.

Tên tệp

Cập nhật Phụ phí Cao điểm

Cập nhật thông tin về Phụ phí Cao điểm hiện đã khả dụng để xét duyệt.

Đọc thêm về Phí Cao điểm Mở liên kết trong cửa sổ mới

Thông tin Liên quan