/
  • Lịch hoat động dịp Tết Nguyên Đán UPS 2020…Thêm
  • Update: Service Delays in Parts of Philippines Due to Taal Volcano…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Tải về hướng dẫn dịch vụ và bảng giá

Tải về hướng dẫn dịch vụ và bảng giá

Xem Hướng Dẫn Dịch Vụ và Bảng Giá UPS để tìm chi phí vận chuyển tương ứng với mỗi dịch vụ khả dụng. Hướng Dẫn Cách Thức Chuẩn Bị Hàng UPS cung cấp các thông tin cần thiết để chuẩn bị và giữ an toàn cho hàng hóa, cũng như các giới hạn dịch vụ, hàng hóa cấm, hàng hóa nguy hiểm, và hơn thế nữa.

Tên tệp

Thông tin Liên quan