của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Phí tính thêm

UPS carbon neutral

UPS carbon neutral là một lựa chọn dành cho các chủ hàng có ý thức về tác động đến khí hậu và tích cực muốn giảm thiểu nó. Sử dụng UPS carbon neutral cho phép bạn thể hiện cam kết của mình đến biến đổi khí hậu, giúp bạn và người nhận gói hàng của bạn cùng chia sẻ cam kết này. Khi lựa chọn UPS carbon neutral, một mức phí cố định sẽ được cộng thêm vào hóa đơn của bạn cho mỗi gói hàng được chọn.

Trở lại Đầu trang

Người nhận trả tiền/Người nhận hàng trả tiền cước vận chuyển phí từ chối

Số tài khoản không hợp lệ nếu số tài khoản không đúng để cho bên thanh toán, hoặc nếu nó là số tài khoản  cho người nhận hàng hoặc bên thứ ba không thể thanh toán phí vận chuyển:

Phí tính cho mỗi lô hàng sẽ được tính cho lô hàng quốc tế có số tài khoản không hợp lệ.

Trở lại Đầu trang

Phụ thu thuế chuyển hàng

Khi lựa chọn thanh toán "phụ thu thuế vận chuyển" được chọn, phí phụ thu sẽ được tính cho người gửi.

Vui lòng tham khảo bảng các mức phí thêm vào ở trên để biết thêm thông tin.

Trở lại Đầu trang

Phụ Phí Dịch vụ Giao Nhận Cộng thêm

Phụ Phí Dịch vụ Giao Nhận Cộng thêm áp dụng cho:

  • Mọi mặt hàng được đóng kín trong công ten nơ vận chuyển bên ngoài bằng kim loại hoặc gỗ
  • Mọi mặt hàng hình trụ, chẳng hạn thùng, trống, xô, hoặc lốp, mà không được đóng gói kín trong công ten nơ vận chuyển bằng bìa các tông gấp nếp
  • Mọi gói hàng có chiều dài nhất vượt quá 48 inch (122 cm) hoặc chiều dài thứ hai vượt quá 30 inch (76 cm)
  • Mọi gói hàng có trọng lượng thực lớn hơn 70 pound (32 kg)
  • Mỗi gói hàng trong một lô hàng mà có trọng lượng trung bình một gói hàng lớn hơn 70 pound (32 kg) và trọng lượng cho mỗi gói hàng không được nêu rõ trên tài liệu gốc hoặc hệ thống vận chuyển tự động UPS được sử dụng.

UPS cũng có quyền tính toán Phụ Phí  Dịch vụ Giao Nhận Cộng thêm cho bất kỳ gói hàng nào mà theo quyết định riêng của UPS là cần phải xử lý đặc biệt.

Trở lại Đầu trang

Sửa đổi địa chỉ

Người gửi có thể bị tính phụ phí trong trường hợp không phát hàng được do địa chỉ sai.

Vui lòng tham khảo bảng phụ phí nói trên để biết thêm thông tin.

Trở lại Đầu trang

Phụ phí Vùng sâu Vùng xa

Phụ phí Vùng Mở rộng
UPS cung cấp dịch vụ nhận hàng và phát hàng ở những vùng mở rộng cũng như các khu đô thị. Áp dụng phụ phí cho mỗi lô hàng được nhận hoặc phát tại khu vực mở rộng.

Phụ phí Vùng Xa
Phụ phí này được áp dụng cho lần phát hàng hoặc nhận hàng ở một khu vực bên ngoài khu vực mở rộng của UPS, tức là nơi khó tiếp cận hơn để nhận hàng và phát hàng (các dịch vụ nội địa và quốc tế).

Trở lại Đầu trang

Phí trả trước thuế nhập khẩu

Để đẩy nhanh việc thông quan hàng hóa, UPS có thể tiến hành trả trước các khoản thuế thay cho người thanh toán, như lựa chọn thanh toán đã chọn. Khoản Phí Trả Trước Thuế Nhập Khẩu sẽ được tính toán dựa trên khoản tiền ứng trước và ra hoá đơn cho người thanh toán. Khoản phí này được thể hiện trong Bảng phí bổ sung.

Trở lại Đầu trang

Phụ Phí Nỗ Lực Phát Hàng

Những lần giao hàng lại bổ sung sẽ được tính thêm phí.

Trở lại Đầu trang

Phạt thanh toán muộn

UPS sẽ gửi bạn hóa đơn dịch vụ đã được cung cấp. Trong trường hợp hóa đơn quá hạn thanh toán, UPS sẽ tính phí phạt thanh toán muộn. Số tiền này sẽ xuất hiện trên hóa đơn UPS trong kỳ thanh toán tới của bạn. Việc phạt tiền này là quyền hợp pháp và cách giải quyết cộng thêm của UPS.

Trở lại Đầu trang

Phí Vượt Quá Giới Hạn Tối Đa

Các gói hàng với trọng lượng thực tế nặng hơn £150 (70 kg), hoặc có chiều dài vượt quá 108 inch (274 cm) hoặc tổng chiều dài và chu vi cộng lại vượt quá 157 inch (400 cm), dùng khi đo để xác định trọng lượng lập hoá đơn của chúng, không được chấp nhận vận chuyển. Những gói hàng này sẽ chịu phụ phí Vượt Quá Giới Hạn Tối Đa, bổ sung vào tất cả các chi phí áp dụng khác, nếu tìm thấy trong hệ thống gói nhỏ UPS.

Trở lại Đầu trang

Hóa đơn không cần giấy tờ của UPS

Hóa đơn không cần giấy tờ của UPS cho phép khách hàng sử dụng hệ thống vận chuyển trực tuyến của UPS (ví dụ: Worldship®, UPS Campus Ship, và vận chuyển qua Internet của UPS) để gửi bằng điện tử dữ liệu hóa đơn thương mại để thanh toán. Tùy theo quy định hải quan của mỗi nước, điều này có thể loại bỏ yêu cầu đưa bản giấy của hóa đơn vào lô hàng và giảm khả năng mắc lỗi hoặc trì hoãn lô hàng do thiếu tài liệu.

Dịch vụ này được cung cấp theo hợp đồng và không có phí phát sinh.

Trở lại Đầu trang

Giao nhận Đặc biệt cho Các lô hàng Không phát được.

Đối với những lô hàng bị người nhận trả lại hoặc vì bất kỳ một lý do nào đó ngoài tầm kiểm soát của UPS khiến lô hàng không thể phát được sẽ được UPS giữ lại. Sau đó, UPS sẽ liên lạc với người gửi để hướng dẫn thêm. Không áp dụng dịch vụ bảo đảm UPS đối với các Gói hàng Không phát được và được trả về cho người gửi. Phí trả lại những lô hàng không phát được sẽ được cộng thêm vào các loại phí đang được áp dụng khác. Hãy tham khảo bảng phí Giao nhận Đặc biệt cho Các lô hàng Không phát được.

Trở lại Đầu trang

UPS Worldwide Express Plus

Phụ phí sẽ được áp dụng đối với các lô hàng khẩn được gửi bằng dịch vụ UPS Worldwide Express Plus. Xin vui lòng tham khảo thêm thông tin từ bảng Phụ Phí trên.

Trở lại Đầu trang

Phụ phí khu dân cư

UPS cung cấp dịch vụ giao hàng đến địa chỉ khu dân cư cũng như các địa chỉ kinh doanh. Giao hàng đến khu dân cư là giao đến hộ gia đình, bao gồm doanh nghiệp hoạt động bên ngoài hộ gia đình. Mỗi lần giao hàng đến khu dân cư được thực hiện, một khoản phí bổ sung được áp dụng trên mỗi lô hàng.

Trở lại Đầu trang

Phụ Phí Xử Lý Pallet Quá Khổ

Một khoản phụ phí xử lý sẽ được tính trên các pallet vượt quá kích thước cụ thể.

Trở lại Đầu trang

Phí lưu kho

Phí lưu kho được tính tối thiểu cho mỗi lô hàng mỗi ngày hoặc mỗi kg hàng mỗi ngày, tùy theo điều kiện nào cao hơn, và sẽ áp dụng nếu hàng hóa chưa được thông quan trong vòng ba ngày kể từ ngày hàng về đến kho UPS (không kể các ngày cuối tuần và các ngày nghỉ lễ). Phí lưu kho sẽ được tính từ ngày thứ 4 nếu bị chậm trễ khi thông quan mà không phải do lỗi của UPS.

Trở lại Đầu trang

Đại lý khai hải quan

Người nhận hàng không sử dụng dịch vụ “UPS Broker of Choice” mà muốn sử dụng đại lý khai hải quan của riêng họ để làm thủ tục hải quan cho những lô hàng do UPS vận chuyển. UPS sẽ chuyển thông tin và chứng từ nhận được từ người gửi đến người nhận hàng hoặc bên thứ ba được chỉ định, với mức phí US $10 cho mỗi lô hàng.

Trở lại Đầu trang

Phí Hàng cấm

Các lô hàng được đưa tới UPS vi phạm hoặc không tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành hoặc các điều khoản và điều kiện của UPS hay dịch vụ theo hợp đồng (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các chuyến hàng bị cấm hoặc chuyến hàng mà UPS không chấp nhận hay thường cung cấp dịch vụ mà không có ngoại lệ), đều phải chịu khoản phí $150 mỗi gói hàng.

Khoản phí này là khách quan và bổ sung trách nhiệm của người gửi hàng cho tất cả các khoản tiền khác mà UPS có thể phải chịu và các khiếu nại chống lại UPS là kết quả của việc vi phạm hoặc không tuân thủ.

Phụ phí Gói hàng Lớn

Sẽ áp dụng Phụ phí Gói hàng Lớn cho mõi gói hàng UPS khi gói hàng đó có tổng chiều dài cộng với chu vi [(2 x chiều rộng) + (2 x chiều cao)] vượt quá 300 cm, nhưng không vượt quá kích thước tối đa của UPS là 400 cm.

Các Gói hàng Lớn phải chịu phí cho trọng lượng tối thiểu tính tiền là 40kg cộng với Phụ phí Gói hàng Lớn.

Phụ phí xử lý hàng đặc biệt sẽ không bị tính khi đã áp dụng Phụ phí xử lý Kiện hàng Lớn.

Địa chỉ Tìm kiếm Thêm Thông tin