của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Hướng dẫn dịch vụ và Biểu giá

Tải Bảng giá và Hướng dẫn Dịch vụ

Xem Hướng dẫn Dịch vụ và Bảng giá để biết thông tin chi tiết và giá cước gửi hàng theo khu vực.

Xem Bảng giá và Hướng dẫn Dịch vụ

Báo giá dịch vụ giá trị gia tăng và các loại phí khác.

Xem thông tin về bảng giá chuyển phát nhanh và báo giá về dịch vụ giá trị gia tăng đối với việc vận chuyển cũng như chi tiết về phí tính thêm, phụ phí khu vực mở rộng, và phụ phí nhiên liệu.

Lập giá cho dịch vụ giá trị gia tăng

Phí tính thêm

Phụ phí vùng xa

Mức phụ phí nhiên liệu hiện tại