/
  • Trì hoãn dịch vụ tại Hàn Quốc do công đoàn đình công…Thêm
  • Temporary Service Arrangement due to Typhoon Kammuri (Tisoy) in the Philippines…Thêm
  • Temporary Service Adjustment due to SEA Games in the Philippines…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Cước Phí Gửi Hàng & Chuyển Phát Nhanh Theo Khu Vực Toàn Cầu

Tải về hướng dẫn dịch vụ và bảng giá Xem hoặc tải về hướng dẫn dịch vụ và bảng giá để biết thông tin về cá

Xem hoặc tải về hướng dẫn dịch vụ và bảng giá để biết thông tin về các dịch vụ, bảng giá hoặc các vùng.

Xem hướng dẫn dịch vụ và bảng giá

Báo giá dịch vụ giá trị gia tăng và các loại phí khác.

Xem thông tin báo giá về dịch vụ giá trị gia tăng đối với việc vận chuyển cũng như chi tiết về phí tính thêm, phụ phí khu vực mở rộng, và phụ phí nhiên liệu.

Lập giá cho dịch vụ giá trị gia tăng

Phí tính thêm

Phụ phí vùng xa

Mức phụ phí nhiên liệu hiện tại