/
  • Service Disruption in Japan due to Typhoon Hagibis…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Vùng và giá cước

Tải về hướng dẫn dịch vụ và bảng giá Xem hoặc tải về hướng dẫn dịch vụ và bảng giá để biết thông tin về cá

Xem hoặc tải về hướng dẫn dịch vụ và bảng giá để biết thông tin về các dịch vụ, bảng giá hoặc các vùng.

Xem hướng dẫn dịch vụ và bảng giá

Báo giá dịch vụ giá trị gia tăng và các loại phí khác.

Xem thông tin báo giá về dịch vụ giá trị gia tăng đối với việc vận chuyển cũng như chi tiết về phí tính thêm, phụ phí khu vực mở rộng, và phụ phí nhiên liệu.

Lập giá cho dịch vụ giá trị gia tăng

Phí tính thêm

Phụ phí vùng xa

Mức phụ phí nhiên liệu hiện tại