của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Hướng dẫn dịch vụ UPS World Ease®

Cảm nhận sự thuận tiện của thông quan hợp nhất khi bạn nhóm nhiều lô hàng vào một lô hàng

Mô tả

Đơn giản hóa thông quan bằng cách tập hợp nhiều lô hàng thành một lô hàng để gửi đến một quốc gia hoặc toàn bộ Liên minh Châu Âu. Dịch vụ theo hợp đồng này được cung cấp trên toàn Bắc Mỹ và ở các nước được chọn ở Châu Âu, Trung và Nam Mỹ, Châu Á, Châu Phi và Trung Đông. Mỗi lô hàng của UPS World Ease:

  • Thông quan cho nhiều lô hàng dưới dạng một lô, giảm thủ tục giấy tờ và tiết kiệm thời gian.
  • Cung cấp thời gian vận chuyển đảm bảo.
  • Cung cấp khả năng truy tìm chi tiết từng gói hàng trong lô hàng.

Để yêu cầu UPS World Ease, hãy liên hệ với Đại diện UPS của bạn.

Chú ý: Dịch vụ này không được cung cấp cho lô hàng giữa các Quốc gia Thành viên của EU.