của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Phát hàng ngày thứ Bảy

Mở rộng tùy chọn của bạn với Phát hàng ngày thứ Bảy

Mô tả

Đối với những lô hàng đặc trưng về thời gian, UPS cung cấp sự thuận tiện của dịch vụ phát hàng ngày thứ Bảy.

Cam kết
phát hàng

Số lần cam kết phát hàng ngày thứ Bảy phụ thuộc vào dịch vụ gửi hàng bạn chọn, và nguồn gốc và điểm phát hàng của lô hàng.

Chọn Tính toán thời gian và chi phí để xác định thời gian phát hàng của lô hàng của bạn.

Lưu ý: Đối với dịch vụ Phát hàng Thứ Bảy, bạn phải dán tem Phát hàng Thứ Bảy lên mỗi lô hàng. Với một số dịch vụ, phát hàng Thứ Bảy cho một lô hàng UPS Returns chỉ sẵn có ở Hoa Kỳ. Liên hệ với đại diện UPS của bạn để biết thêm thông tin.