của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

UPS Returns®: Đơn giản hóa việc trả hàng của khách hàng

Cải thiện trải nghiệm của khách hàng và tạo nhãn trả về với tính năng tích hợp UPS Returns

Mô tả

Cung cấp cho khách hàng nhãn vận chuyển trả lại có thể được gắn vào gói hàng để trả lại.

Các Tuỳ chọn về Nhãn

Sắp xếp sao cho khách hàng của bạn nhận được nhãn trả lại một cách thuận tiện. Tuỳ theo nguồn gốc của gói hàng và địa điểm của khách hàng, UPS cung cấp một số tuỳ chọn:

  • Nhãn Trả hàng bằng Giấy: In nhãn trả lại đi kèm với lô hàng chuyển ra nước ngoài, hoặc cung cấp nhãn cho khách hàng trong ngày sau đó
  • Nhãn Trả hàng Điện tử: Có e-mail của UPS về nhãn trả hàng cho khách hàng của bạn
  • Nhãn Trả hàng Uỷ quyền: Có sẵn trên cơ sở hợp đồng cho người gửi khối lượng lớn mà trả lại sản phẩm có kích thước và trọng lượng hoặc giá trị tương tự


Lưu ý: Dịch vụ Trả hàng của UPS có thể không có sẵn cho hoặc từ mọi địa điểm.

Lưu ý: Đối với dịch vụ Phát hàng Thứ Bảy, bạn phải dán tem Phát hàng Thứ Bảy lên mỗi lô hàng. Với một số dịch vụ, phát hàng Thứ Bảy cho một lô hàng UPS Returns chỉ sẵn có ở Hoa Kỳ. Liên hệ với đại diện UPS của bạn để biết thêm thông tin.