của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

UPS On-Call Collection

Mô tả

UPS On-Call Collection mang lại tiện ích gửi hàng từ nhà hoặc văn phòng bằng cách lên lịch nhận hàng trực tuyến tại ups.com hoặc gọi điện cho Dịch vụ Khách hàng UPS. Lên lịch nhận hàng cùng ngày hoặc nhận hàng trước cho ngày làm việc tiếp theo hoặc các ngày sau đó trong tuần. UPS sẽ nhận tất cả gói hàng trong một lần yêu cầu nhận hàng; bạn sẽ không bị tính phí nhận hàng cho từng gói.

Lên Lịch Thu Nhận hàng

Điều khoản Dịch vụ

Khả dụng cho các dịch vụ UPS, nếu áp dụng.

Lưu ý: Yêu cần nhận hoặc đến quầy gửi hàng UPS Worldwide Express Freight phải được lên lịch trước bằng cách gọi UPS hoặc liên hệ quản lý tài khoản của bạn. Hàng UPS Worldwide Express Freight không thể kết hợp nhận cùng lúc với hàng UPS International Services.*


*Dịch vụ không khả dụng ở tất cả các quốc gia.