của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Dịch vụ thông báo

Truy tìm tình trạng của lô hàng quan trọng với thông báo bằng email

Mô tả

Quantum View Notify, một dịch vụ thông báo của UPS, có thể gửi email cho bạn và khách hàng của bạn về những sự kiện quan trọng trong tiến trình của lô hàng của bạn.

Tìm hiểu thêm về Các Dịch vụ Quantum View Visibility

Tùy chọn
thông báo

Gửi những thông báo này tới 5 địa chỉ email cho mỗi yêu cầu:

  • Thông báo gửi hàng: Xác nhận rằng UPS đã nhận được thông tin từ người gửi về lô hàng.
  • Thông báo ngoại lệ*: Thông báo cho bạn khi nào và tại sao một lô hàng sẽ không đáp ứng được ngày phát hàng theo lịch ban đầu, và cung cấp ngày phát hàng được lên lịch lại.
  • Thông báo phát hàng: Xác nhận một lô hàng đã được phát

*Nhận cập nhật tình trạng lô hàng thường xuyên theo từng giờ.

Chú ý: Bạn có thể sử dụng Quantum View Notify khi gửi một gói hàng bằng UPS.com, UPS WorldShip, UPS WorldShip International, UPS CampusShip và UPS Connect (sự sẵn có của những dịch vụ này có thể thay đổi theo từng nước).