của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Chỉ Phát Hàng Trực Tiếp

Hãy chắc chắn rằng lô hàng ưu tiên cao hoặc nhạy cảm về thời gian của bạn không được chuyển đến một vị trí khác.

Mô tả

Chỉ Phát Hàng Trực Tiếp đảm bảo gói hàng được gửi đến địa chỉ cư trú hoặc thương mại bạn cung cấp. Dịch vụ này không cho phép người nhận chuyển hướng gói hàng và chặn các tài xế của chúng tôi thay đổi tuyến giao hàng khi người nhận không có ở nhà, bao gồm các Điểm truy cập UPS. 

Các gói hàng Chỉ Phát Hàng Trực Tiếp không cần chữ ký, vì vậy trừ khi bạn yêu cầu chữ ký khi giao hàng, những gói hàng này có đủ điều kiện để LXTH hoặc Trả Hàng Vào Hộp Thư, nếu có thể.

Các kiện hàng không thể giao sẽ được trả lại cho người giao hàng ngay lập tức.