/
  • Service Delays in Korea Due to Labor Action…Thêm
  • Dịch vụ bị gián đoạn tại Nhật Bản do bão Hagibis…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Chỉ Phát Hàng Trực Tiếp

Hãy chắc chắn rằng lô hàng ưu tiên cao hoặc nhạy cảm về thời gian của bạn không được chuyển đến một vị trí khác.

Mô tả

Chỉ Phát Hàng Trực Tiếp đảm bảo gói hàng được gửi đến địa chỉ cư trú hoặc thương mại bạn cung cấp. Dịch vụ này ngăn người nhận khỏi các gói chuyển hướng và chặn các tài xế của chúng tôi khỏi việc thay đổi tuyến giao hàng khi người nhận không có ở nhà.

Các gói hàng Chỉ Phát Hàng Trực Tiếp không cần chữ ký, vì vậy trừ khi bạn yêu cầu chữ ký cho việc giao hàng, những gói hàng này có đủ điều kiện cho Tài Xế Phát hoặc Phát Vào Hộp Thư, nếu có.