của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Giá trị Khai báo

Lưu ý khi vận chuyển các gói bưu kiện nội địa và quốc tế

Mô tả

Trách nhiệm của UPS đối với việc thất lạc hay hư hỏng là hữu hạn, tùy thuộc vào loại vận chuyển và địa điểm của quý vị. Nếu giá trị hàng hóa của bạn vượt quá số tiền này, hãy sử dụng Giá trị Khai báo để khai báo một giá trị cao hơn cho lô hàng của bạn lên tới mức tối đa được phép ở quốc gia hay lãnh thổ của bạn.

Các giới hạn của giá trị khai báo có thể khác nhau tùy theo dịch vụ được chọn, và tùy theo nơi xuất xứ cũng như nơi đến của lô hàng. Chọn Xem Lập giá cho các dịch vụ giá trị gia tăng nào để có thêm thông tin.

Các liên kết liên quan

Tìm thông tin giúp xác định chi phí cho lô hàng của bạn.