/
  • Service Delays in Korea Due to Labor Action…Thêm
  • Dịch vụ bị gián đoạn tại Nhật Bản do bão Hagibis…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Hộp 10 KG và 25 KG của UPS

Đơn giản hóa và lưu vào lô hàng với bảng giá cố định cho lô hàng chuyển nhanh

Mô tả

Bảng giá cố định dựa vào điểm phát hàng đối với lô hàng chuyển phát nhanh lên tới 10 kg (22 lbs) và 25 kg (55 lbs) khi bạn gửi với thùng 10 KG và 25 KG của UPS.

Các liên kết liên quan