của
  • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Suspension due to Flooding in Parts of Japan…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Hộp 10 KG và 25 KG của UPS

Đơn giản hóa và lưu vào lô hàng với bảng giá cố định cho lô hàng chuyển nhanh

Mô tả

Bảng giá cố định dựa vào điểm phát hàng đối với lô hàng chuyển phát nhanh lên tới 10 kg (22 lbs) và 25 kg (55 lbs) khi bạn gửi với thùng 10 KG và 25 KG của UPS.

Các liên kết liên quan