• Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service Alert due to Situation in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Vật tư đóng gói và vận chuyển

Tất cả vật tư vận chuyển của bạn ở cùng một nơi

Bàn tay của một người gõ vào một kiện hàng để gửi đi

Nhận các vật tư vận chuyển miễn phí của UPS bao gồm bao bì, biểu mẫu và nhãn. Đăng nhập hoặc tạo tên người dùng mới để tạo đơn hàng của bạn.

Đăng nhập để bắt đầu

Không có tên người dùng? Đăng ký.

Mẹo đóng gói

Mẹo đóng gói

Nhận các mẹo hướng dẫn đóng gói và yêu cầu vận chuyển. Lời khuyên khi đóng gói của chúng tôi cung cấp hướng dẫn cho các mặt hàng cụ thể.

Đi tới Mẹo đóng gói

Các mặt hàng cần đặc biệt quan tâm hoặc các mặt hàng được quản lý

Có ý định vận chuyển một mặt hàng được quản lý hoặc cần đặc biệt quan tâm? Tìm hiểu thêm về các quy tắc và quy định.

Đi tới Các mặt hàng cần đặc biệt quan tâm hoặc được quản lý

Câu hỏi thường gặp