/
 • Update: Resumption of Services in China Mainland…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính
 • Đúng giờ hoặc trả lại tiền
 • Dịch vụ bảo đảm sử dụng một trong những mạng hàng không lớn nhất thế giới
 • Các tùy chọn có sẵn Trả hàng hoặc Giữ hàng Tại điểm

Dịch vụ Nhanh

 • Từ
  • Việt Nam
 • tới các doanh nghiệp trong
  • Châu Âu
  • Châu Á

  Hôm sau

  sớm nhất là 12 giờ chiều

  Tôi đã sẵn sàng gửi hàng.

 • tới các doanh nghiệp trong
  • Nước Mỹ
  • Canada

  2 ngày

  sớm nhất là 12 giờ chiều

  Tôi đã sẵn sàng gửi hàng.

 • tới các địa điểm trong
  • Mexico

  3 ngày

  sớm nhất là 12 giờ chiều

  Tôi đã sẵn sàng gửi hàng.

 • Từ các địa điểm trong
  • Mexico

  3 ngày

  sớm nhất là 12 giờ chiều

  Tôi đã sẵn sàng gửi hàng.

 • Từ các doanh nghiệp trong
  • Nước Mỹ
  • Canada

  2 ngày

  sớm nhất là 12 giờ chiều

  Tôi đã sẵn sàng gửi hàng.

 • Từ các doanh nghiệp trong
  • Châu Âu
  • Châu Á

  Hôm sau

  sớm nhất là 12 giờ chiều

  Tôi đã sẵn sàng gửi hàng.

 • tới
  • Việt Nam