/
  • Update: Resumption of Services in China Mainland…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

UPS Worldwide Express Saver

Đảm bảo giao hàng cuối ngày

  • Khi bạn muốn gửi nhanh nhưng muốn tiết kiệm tiền
  • Cung cấp khai báo hải quan nội bộ
  • Tối đa ba lần giao hàng