/
  • Service Delays in Korea Due to Labor Action…Thêm
  • Dịch vụ bị gián đoạn tại Nhật Bản do bão Hagibis…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

UPS Worldwide Express Saver

Đảm bảo giao hàng cuối ngày

  • Khi bạn muốn gửi nhanh nhưng muốn tiết kiệm tiền
  • Cung cấp khai báo hải quan nội bộ
  • Tối đa ba lần giao hàng