/
 • Update: Resumption of Services in China Mainland…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

UPS Worldwide Express Plus

Giao hàng vào buổi sáng có đảm bảo

 • Hãy dẫn đầu cuộc cạnh tranh
 • Nhận hàng sớm trong ngày làm việc
 • Tiếp cận 20 quốc gia phát triển nhất tính theo GDP với đơn hàng phát vào buổi sáng (nhanh hơn so với FedEx hoặc DHL)

Dịch vụ Nhanh

 • Từ
  • Việt Nam
 • tới các địa điểm trong
  • Châu Á

  Hôm sau

  sớm trước 9:00 sáng

  Tôi đã sẵn sàng gửi hàng.

 • tới các địa điểm trong
  • Nước Mỹ
  • Canada

  2 ngày

  sớm trước 8:00 sáng

  Tôi đã sẵn sàng gửi hàng.

 • tới các địa điểm trong
  • Châu Âu

  2 ngày

  sớm trước 9:00 sáng

  Tôi đã sẵn sàng gửi hàng.

 • Từ các địa điểm trong
  • Nước Mỹ
  • Nam Mỹ
  • Canada

  2 ngày

  sớm trước 9:00 sáng

  Tôi đã sẵn sàng gửi hàng.

 • Từ các địa điểm trong
  • Châu Á

  Hôm sau

  sớm trước 9:00 sáng

  Tôi đã sẵn sàng gửi hàng.

 • Từ các địa điểm trong
  • Châu Âu

  Hôm sau

  sớm trước 9:00 sáng

  Tôi đã sẵn sàng gửi hàng.

 • tới
  • Việt Nam