Bỏ qua tới Nội dung Chính

Dịch vụ vận chuyển quốc tế


UPS cung cấp dịch vụ phát hàng toàn cầu chính xác ngày và giờ dựa vào điểm phát hàng của lô hàng của bạn. Chọn bất kỳ dịch vụ nào để có thêm thông tin.

Dịch vụ quốc tế
Xuất và nhập (nếu có)
Cam kết phát hàngDịch vụ
1-3 Ngày Làm việc
Phát hàng sớm lúc 8:00 sáng.
1-3 Ngày làm việc
Phát hàng quan trọng vào lúc 10:30 sáng hoặc 12:00 trưa
1-3 Ngày Làm việc
Phát hàng vào cuối ngày
1-3 Ngày Làm việc
Phát hàng có bảo đảm chậm nhất vào trưa hoặc 2 giờ chiều, tùy thuộc vào mã bưu điện của điểm phát hàng
UPS Worldwide Express Freight Midday
1-3 Ngày làm việc
Phát hàng vào cuối ngày
3-5 Ngày làm việc
Phát hàng vào cuối ngày
UPS Worldwide Expedited