/
  • Thay đổi về Quy định kê khai thông tin hàng hóa trước của Hải quan Trung Quốc…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Dịch vụ vận chuyển quốc tế


UPS cung cấp dịch vụ phát hàng toàn cầu chính xác ngày và giờ dựa vào điểm phát hàng của lô hàng của bạn. Chọn bất kỳ dịch vụ nào để có thêm thông tin.

Xuất và nhập (nếu có)
Cam kết phát hàngDịch vụ
1-3 Ngày Làm việc
Phát hàng sớm lúc 8:00 sáng.
1-3 Ngày làm việc
Phát hàng quan trọng vào lúc 10:30 sáng hoặc 12:00 trưa
1-3 Ngày Làm việc
Phát hàng vào cuối ngày
1-3 Ngày Làm việc
Phát hàng có bảo đảm chậm nhất vào trưa hoặc 2 giờ chiều, tùy thuộc vào mã bưu điện của điểm phát hàng
UPS Worldwide Express Freight Midday
1-3 Ngày làm việc
Phát hàng vào cuối ngày
3-5 Ngày làm việc
Phát hàng vào cuối ngày
UPS Worldwide Expedited

Dịch vụ giá trị gia tăng

UPS cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng chẳng hạn tùy chọn nhận hàng và phát hàng, thông báo phát hàng và những xử lý đặc biệt để phù hợp với nhu cầu gửi hàng của bạn. (Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng có thể thay đổi theo từng quốc gia.)

Xem lập giá cho dịch vụ giá trị gia tăng