/
  • Điều chỉnh tạm thời về dịch vụ trong lễ đăng quang tại Nhật Bản…Thêm
  • Dịch vụ bị gián đoạn tại Nhật Bản do bão Hagibis…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Dịch vụ vận chuyển quốc tế

UPS cung cấp dịch vụ phát hàng toàn cầu đảm bảo theo ngày giờ xác định dựa vào điểm đến. Chọn bất kỳ dịch vụ nào để có thêm thông tin.

Dịch vụ Chuyển phát Quốc tếVận chuyển Hàng hóa Quốc tế
Dịch vụ Chuyển phát Quốc tế
Xuất và nhập (nếu có)
CAM KẾT GIAO HÀNGMÔ TẢ DỊCH VỤDịch vụ
1-3 Ngày Làm việc
Giao hàng sáng sớm 8:00 a.m
1-3 Ngày làm việc
Giao hàng chuẩn vào lúc 10:30 sáng hoặc 12:00 trưa
1-3 Ngày Làm việc
Giao hàng vào cuối ngày
1-3 Ngày Làm việc
Giao hàng vào 12:00 trưa hoặc 2 giờ chiều, tùy thuộc vào mã bưu cục của điểm đến UPS Worldwide Express Freight Midday
1-3 Ngày làm việc
Phát hàng vào cuối ngày
3-5 Ngày làm việc
Phát hàng vào cuối ngày
UPS Worldwide Expedited

Dịch vụ giá trị gia tăng

UPS cung cấp nhiều dịch vụ giá trị gia tăng như có nhiều lựa chọn giao nhận hàng, thông báo trước khi phát hàng và các yêu cầu xử lý đặc biệt phù hợp với nhu cầu gửi hàng của bạn. (Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng có thể thay đổi theo từng quốc gia.)

Xem Biểu giá các dịch vụ giá trị gia tăng