của
 • Temporary Service Suspension due to Flooding in Parts of Japan…Thêm
 • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Dịch vụ UPS Air Freight

Dịch vụ UPS phát hàng tận nơi theo ngày xác định, dịch vụ từ giao hàng đến sân bay toàn cầu, phát hàng trong một tới năm ngày làm việc

Các dịch vụ UPS Air Freight lý tưởng cho các lô hàng lớn có thể đóng hoặc không đóng pallet. Trong một số trường hợp, bạn có thể gộp một số dịch vụ khác, như nhận hàng, gom hàng, giao hàng và thông quan để vận chuyển thuận lợi.

Hãy xem qua những dịch vụ sau đây để xác định yêu cầu vận chuyển.

UPS Air Freight Direct℠

Kết hợp tốc độ, sự linh hoạt và giá trị với dịch vụ giao hàng tới sân bay toàn cầu hiện có trên khắp thế giới

 • Gửi và nhận hàng hóa trên khắp thế giới
 • Lý tưởng để vận chuyển hàng nặng trên 150 pound
 • Xử lý vận chuyển thuận tiện và dễ dàng cho các lô hàng đóng hoặc không đóng pallet
 • Các dịch vụ tùy chọn gồm nhận hàng, giao hàng và thông quan thuận tiện cho bạn

UPS® Air Freight Premium Direct

Giao hàng tận nơi theo ngày xác định, trong vòng một tới ba ngày hiện phục vụ tại trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ

 • Dịch vụ giao hàng tận thông quan hàng ngày
 • Lý tưởng cho hàng hóa nặng trên 150 pound
 • Xử lý vận chuyển thuận tiện và dễ dàng cho các lô hàng đóng hoặc không đóng pallet

UPS Air Freight Consolidated℠

Dịch vụ giao hàng tới sân bay theo ngày xác định trên toàn thế giới

 • Gửi và nhận hàng hóa trên khắp thế giới
 • Lý tưởng với hàng hóa năng trên 150 pound
 • Xử lý vận chuyển thuận tiện và dễ dàng cho các lô hàng đóng hoặc không đóng pallet
 • dịch vụ tùy chọn gồm nhận hàng, giao hàng và thông quan thuận tiện cho bạn

Bắt đầu bằng Vận chuyển Hàng hóa

Nhận báo giá