/
  • Trì hoãn dịch vụ tại Hàn Quốc do công đoàn đình công…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng Hóa & Thời Gian Gửi Hàng


UPS cung cấp dịch vụ giao hàng đảm bảo ngày giờ xác định dựa trên điểm đến của từng lô hàng. Chọn một dịch vụ bất kỳ để có thêm thông tin.

Dịch vụ Chuyển phát Quốc tếVận chuyển Hàng hóa Quốc tế
Vận chuyển Hàng hóa Quốc tế
VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA HÀNG KHÔNG
CAM KẾT PHÁT HÀNGMÔ TẢ DỊCH VỤDịch vụ
1-3 Ngày Làm việc Giao hàng đến sân bay trước cuối ngày UPS Air Freight Premium Direct
1-3 Ngày Làm việc Giao hàng đến sân bay vào cuối ngày UPS Air Freight Direct
3-5 Ngày Làm việc Giao hàng đến sân bay vào cuối ngày UPS Air Freight Consolidated

Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng Hóa khác và Tài Nguyên Bổ Sung

Tìm Hiểu Thêm Về Các Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng Hóa Khác