của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng Hóa & Thời Gian Gửi Hàng


UPS cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa giao hàng đảm bảo ngày giờ xác định dựa trên điểm đến của từng lô hàng. Chọn một dịch vụ vận chuyển hàng hóa bất kỳ để có thêm thông tin.

Dịch vụ Chuyển phát Quốc tếVận chuyển Hàng hóa Quốc tế
Vận chuyển Hàng hóa Quốc tế
VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA HÀNG KHÔNG
CAM KẾT PHÁT HÀNGMÔ TẢ DỊCH VỤDịch vụ
1-3 Ngày Làm việc Giao hàng đến sân bay trước cuối ngày UPS Air Freight Premium Direct
1-3 Ngày Làm việc Giao hàng đến sân bay vào cuối ngày UPS Air Freight Direct
3-5 Ngày Làm việc Giao hàng đến sân bay vào cuối ngày UPS Air Freight Consolidated

Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng Hóa khác và Tài Nguyên Bổ Sung

  • Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng Hóa Hàng Không Giá Trị Gia Tăng

    UPS cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho vận chuyển hàng hóa đường hàng không để đáp ứng nhu cầu vận chuyển của bạn. Các dịch vụ giá trị gia tăng khác nhau tùy vào quốc gia và dịch vụ vận chuyển hàng hóa.

Tìm Hiểu Thêm Về Các Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng Hóa Khác