• Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service Alert due to Situation in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính
Người trong nhà kho vây quanh bởi những chiếc hộp

Vận chuyển mọi thứ, tất cả cùng lúc

Vận chuyển theo tệp hàng loạt cho phép bạn tạo tối đa 250 lô hàng UPS chỉ với một tệp tải lên.

Vận chuyển ngay

Bốn bước để Vận chuyển hàng loạt

  • Sau khi đăng nhập, hãy nhấp vào “Tạo lô hàng” và nhập tên tệp vào trường văn bản. (Trong khi bạn nhập, các mục nhập phù hợp sẽ xuất hiện. Hoặc bạn có thể chọn duyệt tìm tệp mà bạn mong muốn trên máy tính của mình.)
  • Xác minh thông tin về địa chỉ và sửa, nếu cần.
  • Chọn phương thức thanh toán.
  • Chọn “Tiếp theo (Next)” để gửi để xử lý.

Câu hỏi thường gặp