của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Quantum View Notify

Với các thông báo nhanh từ Quantum View Notify®, bạn có thể điều chỉnh để phù hợp với các thay đổi về lịch trình trước khi các lô hàng vận chuyển gặp sự cố, cải thiện làm động nhóm bằng cách phối hợp lập kế hoạch giữa các bộ phận và nhận thông báo mọi lúc mọi nơi. Và quan trọng nhất là tăng cường mối quan hệ khách hàng thông qua việc chủ động gửi tin nhắn thông báo.

  • Gửi và nhận thông báo khi các món hàng được vận chuyển, bị trì hoãn hay được giao.
  • Đơn giản hóa làm việc nhóm với thông báo tự động cho mọi bộ phận.
  • Bật tính năng thông báo bằng tin nhắn điện thoại để bạn có thể theo dõi các kiện hàng mọi lúc mọi nơi.
  • Cung cấp thông báo khi các kiện hàng yêu cầu chữ ký, chữ ký của người trưởng thành hoặc thanh toán.
  • Thông báo cho khách hàng khi các kiện hàng trả lại đã được nhận.

Tìm hiểu Thêm Về Quantum View

Tìm hiểu về Phần mềm WorldShip Shipping

Nhận thông báo bằng tin nhắn điện thoại

Để thiết lập tính năng gửi tin nhắn điện thoại trong Quantum View Notify, hãy vào mục UPS Tracking (Dịch vụ theo dõi lô hàng của UPS), nhập mã số theo dõi cho lô hàng bạn muốn nhận thông tin cập nhật và yêu cầu thông báo qua tin nhắn điện thoại. Bạn có thể phải xác nhận rằng bạn là chủ sở hữu điện thoại di động vào lần đầu tiên yêu cầu thông báo qua tin nhắn điện thoại. 

Vào Truy tìm UPS

Thông tin Liên quan