/
  • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
  • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Quantum View Notify

Thích ứng với việc Thay đổi Lịch trình trước khi Có vấn đề
Khi cần các cập nhật tiên phong về tình trạng lô hàng, Quantum View Notify®sẽ thực hiện điều đó. Ngoài dịch vụ nhanh, đáng tin cậy mà bạn nhận được từ UPS, chúng tôi cũng cung cấp thông báo nhanh chóng về thay đổi trạng thái lô hàng của bạn. Bạn chọn địa chỉ e-mail và các sự kiện (Gửi hàng, Ngoại lệ, hoặc Phát hàng). Bạn hoặc khách hàng của bạn sẽ được thông báo khi một trong ba sự kiện này diễn ra, để giảm bớt các cuộc gọi về "đơn đặt hàng của tôi ở đâu".

Hợp tác Lập kế hoạch với Các thành viên trong Nhóm
Chúng tôi biết rằng không phải lúc nào bạn cũng làm việc một mình, vì vậy chúng tôi sẽ giúp bạn và nhân viên hoặc đồng nghiệp của bạn dễ dàng chia sẻ trách nhiệm liên quan đến truy tìm lô hàng. Đại lý dịch vụ khách hàng của bạn có thể tự động được thông báo lô hàng nào có thể bị trì hoãn. Đồng thời, phòng Kế toán của bạn sẽ biết được khi nào lô hàng được phát hàng để họ có thể lập hoá đơn cho khách hàng của bạn.

Tìm hiểu Thêm Về Quantum View

Tìm hiểu về Phần mềm WorldShip Shipping

Nhận Thông báo bằng Tin nhắn Điện thoại

Chúng tôi giúp việc nhận biết về trạng thái lô hàng khi bạn đang đi trên đường trở nên dễ dàng. Nhận được tin nhắn điện thoại với thông tin về trạng thái mới nhất về lô hàng của bạn. Bạn có thể nhận được cập nhật khi lô hàng của mình được phát hoặc nếu lô hàng của bạn bị trì hoãn. Thậm chí bạn có thể nhận được tin nhắn điện thoại khi chỉ muốn kiểm tra về tiến độ của lô hàng.

Để thiết lập gửi tin nhắn điện thoại trong Quantum View Notify, hãy vào Truy tìm UPS, nhập số truy tìm cho lô hàng bạn muốn nhận cập nhật và yêu cầu thông báo qua tin nhắn điện thoại. Bạn có thể phải xác nhận rằng bạn là chủ sở hữu điện thoại di động vào lần đầu tiên yêu cầu thông báo qua tin nhắn điện thoại.

Vào Truy tìm UPS

Thông tin Liên quan

Luôn được thông báo đầy đủ. Đăng ký để nhận email của chúng tôi.
Đăng ký nhận email của UPS.

Ví dụ Email

Đăng ký để nhận thông tin ưu đãi, thông tin chi tiết và tin tức về ngành qua email có thể giúp cải thiện quá trình vận chuyển của bạn. Bạn có thể thay đổi ưu tiên của bạn bất cứ lúc nào.

Tin tức và Thông tin chi tiết sẽ giúp bạn chuyển hàng thông minh hơn

Cập nhật Dịch vụ thông báo cho bạn biết tình hình thời tiết khắc nghiệt và các sự kiện có thể ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển

Khuyến mãi và Ưu đãi giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí

Tin tức Sản phẩm giúp bạn cập nhật dịch vụ, công cụ và tính năng mới