của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Quantum View Manage®

Tiếp tục—quản lý vi mô Chuỗi cung ứng của bạn sẽ cám ơn bạn.

Quantum View Manage® cung cấp thông tin theo dõi hợp nhất về gói hàng và kiện hàng của bạn, để bạn có thể chủ động quản lý chuỗi cung ứng của mình. Với các công cụ theo dõi, thông báo và báo cáo mạnh mẽ và có thể tùy chỉnh, bạn sẽ cắt giảm chi phí đồng thời cải thiện sự liên lạc với khách hàng, các nhà cung ứng và các thành viên trong nhóm.

Liên hệ UPS

Giải Pháp Này Dành Cho Ai

Các doanh nghiệp quy mô nhỏ đến vừa có yêu cầu vận chuyển hạng nhẹ đến hạng nặng, và vận chuyển trong nước hoặc quốc tế.

Trung tâm điều phối vận chuyển trực tuyến của bạn. Hoàn toàn Kiểm soát, hoàn toàn miễn phí.

Thông tin theo dõi, khả năng linh hoạt, khả năng tiếp cận, khả năng lưu động. Với Quantum View Manage, bạn kiểm soát thời điểm, địa điểm, lượng và thậm chí người nhận thông tin về các lô hàng. Cấu hình thông báo tình hình cho bạn và khách hàng của bạn thông qua email và SMS. Đặt ra các yếu tố kích hoạt để tự động hóa các quy trình chẳng hạn như lập hóa đơn. Kết hợp các giao diện và bộ lọc khác nhau để cung cấp chính xác loại và lượng thông tin bạn cần xem và báo cáo nhất. Tất cả giúp bạn dự kiến và giải quyết các vấn đề giao hàng và hạ dòng, cải thiện dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Các Dịch vụ Liên Quan

Thông tin Liên quan