của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Quantum View®

Thay đổi chiến lược từ đối phó sang chủ động.

Phần mềm nền trình duyệt của Quantum View giúp bạn thực hiện được nhiều việc hơn là "thấy" các lô hàng xuất nhập khẩu UPS. Với khả năng linh hoạt để tùy chỉnh mức chi tiết, và thậm chí thu thập thông tin vận chuyển của bên thứ ba, bạn có thể dự kiến và giải quyết các vấn đề trước khi chúng trở thành rắc rối. Cập nhật thông tin cho khách hàng và các thành viên trong nhóm của bạn bằng thông tin cập nhật tự động hóa. Cấu hình và tùy chỉnh dữ liệu cho phù hợp hơn với hình thức báo cáo của bạn. Tích hợp với các hệ thống dữ liệu hiện có của bạn. Hoặc thậm chí là hợp tác với một chuyên gia của UPS để tùy chỉnh đầy đủ giao diện của bạn.

Liên hệ UPS