của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Quantum View®

Thay đổi chiến lược từ đối phó sang chủ động.

Phần mềm nền trình duyệt của Quantum View giúp bạn thực hiện được nhiều việc hơn là "thấy" các lô hàng xuất nhập khẩu UPS. Với khả năng linh hoạt để tùy chỉnh mức chi tiết, và thậm chí thu thập thông tin vận chuyển của bên thứ ba, bạn có thể dự kiến và giải quyết các vấn đề trước khi chúng trở thành rắc rối. Cập nhật thông tin cho khách hàng và các thành viên trong nhóm của bạn bằng thông tin cập nhật tự động hóa. Cấu hình và tùy chỉnh dữ liệu cho phù hợp hơn với hình thức báo cáo của bạn. Tích hợp với các hệ thống dữ liệu hiện có của bạn. Hoặc thậm chí là hợp tác với một chuyên gia của UPS để tùy chỉnh đầy đủ giao diện của bạn.

Liên hệ UPS

Luôn được thông báo đầy đủ. Đăng ký để nhận email của chúng tôi.
Đăng ký nhận email của UPS.

Ví dụ Email

Đăng ký để nhận thông tin ưu đãi, thông tin chi tiết và tin tức về ngành qua email có thể giúp cải thiện quá trình vận chuyển của bạn. Bạn có thể thay đổi ưu tiên của bạn bất cứ lúc nào.

Tin tức và Thông tin chi tiết sẽ giúp bạn chuyển hàng thông minh hơn

Cập nhật Dịch vụ thông báo cho bạn biết tình hình thời tiết khắc nghiệt và các sự kiện có thể ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển

Khuyến mãi và Ưu đãi giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí

Tin tức Sản phẩm giúp bạn cập nhật dịch vụ, công cụ và tính năng mới