của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Resumption of Services with Temporary Delays due to Heavy Snow in Parts of Japan…Thêm
  • Temporary Service Suspension due to Heavy Rain in Parts of Japan…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

UPS Mobile

Chúng tôi biết bạn thường xuyên di chuyển.

Và chúng tôi có một ứng dụng để bạn có thể đảm bảo gói hàng của bạn cũng có thể di động. Nhận tin nhắn thông báo về giao hàng hoặc thay đổi tình trạng trên bất kỳ thiết bị nào có thể nhận SMS. Truy cập UPS My Choice để xem và thậm chí sửa đổi thời gian hoặc địa điểm giao hàng tại nhà. Khởi tạo lô hàng, thiết lập lịch nhận hàng hoặc tìm một địa điểm UPS gần nhất. Bất kỳ lúc nào, bất kỳ đâu, từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn.