của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Flex™ Global View

Mang tới khả năng theo dõi tốt hơn cho chuỗi cung ứng của bạn

Nhanh chóng đáp ứng các điểm mốc vận chuyển quan trọng

Mang tới khả năng theo dõi tốt hơn  cho chuỗi cung ứng của bạn

Việc theo dõi hàng trăm gói hàng và lô hàng vận chuyển trên toàn cầu không phải là nhiệm vụ đơn giản. Việc có các công cụ phù hợp có thể giúp cho điều đó trở nên dễ dàng hơn. Nếu các trách nhiệm quản lý chuỗi cung ứng và vận chuyển toàn cầu khiến bạn bị quá tải, Flex Global View từ UPS Supply Chain Solutions có thể giúp bạn. Bạn sẽ có khả năng theo dõi toàn bộ thậm chí là qua nhiều hình thức vận chuyển--với bộ công cụ giúp trang bị cho doanh nghiệp của bạn thông tin quan trọng để thực sự đưa bạn vượt xa so với đối thủ cạnh tranh. Với Flex Global View, bạn có khả năng xem và hồi đáp thông tin lô hàng và các giai đoạn quan trọng khi điều đó xảy ra.

Truy tìm Toàn bộ
Nhập số liên quan đến lô hàng vào Flex Global View (hóa đơn của người giao nhận, số Truy tìm UPS, hoặc tham chiếu vận chuyển), và bạn sẽ truy cập được toàn bộ thông tin--tất tần tật từ tên của hãng vận chuyển đến các chi tiết ở cấp độ gói hàng của người đã ký xác nhận phát hàng. Để đảm bảo rằng các lô hàng của bạn sẽ qua được biên giới dễ dàng, bạn có thể sử dụng Dịch vụ Làm thủ tục Hải quan của UPS Supply Chain Solutions Customs để thiết lập các thông báo nhắc nhở tự động cho nhân viên quan trọng của mình về các thông báo hải quan.

Quản lý Nhà cung cấp
Theo dõi tình trạng hoàn thành đơn đặt hàng của đại lý cung cấp với Dịch vụ Quản lý Nhà cung cấp của UPS Supply Chain Solutions. Truy tìm và so sánh hiệu quả thực hiện của nhà cung cấp với các chỉ số về hiệu quả chính được tùy chỉnh của bạn để quản lý các đơn đặt hàng của đại lý cung cấp.

Truy tìm Hàng tồn kho
Flex Global View truy tìm xem bao nhiêu đơn vị bị bỏ đi và bao nhiêu đơn vị còn sử dụng được. Bạn có thể chủ động theo dõi hàng tồn kho của trung tâm phân phối, quản lý đơn đặt hàng hiệu quả hơn và có ít hàng tồn kho không bán được hơn với Dịch vụ Quản lý và Phân phối Vật liệu của chúng tôi.

Tìm hiểu Thêm Về các Dịch vụ Làm Thủ tục Hải quan

Tìm hiểu Thêm Về Mạng lưới Dịch vụ Phân phối

Xem Nguồn thông tin về Môi giới Hải quan và Tuân thủ Thương mại