của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Dịch Vụ Tracking (Theo dõi)

THEO DÕI

Nhập tối đa 25 số theo dõi hoặc UPS InfoNotice® và nhanh chóng tìm ra tình trạng vận chuyển cập nhật nhất cho mỗi lô hàng.

Giải Pháp Theo Dõi Phù Hợp với Mọi Nhu Cầu

Dù bạn gửi 10 cây đàn violin đến một cửa hàng nhạc cụ hay 10.000 liều vắc-xin đến một phòng khám ở nước ngoài, có rất nhiều cách khác nhau để gửi và theo dõi lô hàng. Tuy nhiên, thông tin bạn cần để quản lý hai lô hàng này là hoàn toàn khác nhau.

Đó chính là lý do tại sao chúng tôi đã phát triển nhiều công cụ theo dõi khác nhau để cung cấp chính xác thông tin bạn cần mọi lúc mọi nơi. Do đó bạn có thể chuyển hướng những cây đàn violin này đến trường học đúng ngày khai giảng, hay là ước tính gần chính xác thời gian giao thuốc chữa bệnh để phòng khám có thể xếp lịch trực cho nhân viên.

Dịch vụ Vận chuyển hàng lẻ bằng xe tải của UPS Freight ("LTL") được cung cấp bởi TFI International Inc. và các bộ phận hoặc chi nhánh (bao gồm nhưng không giới hạn TForce Freight), không liên kết với United Parcel Service, Inc. hoặc bất kỳ chi nhánh, công ty con hoặc các đơn vị có liên quan nào (“UPS”). UPS không chịu trách nhiệm liên quan đến các dịch vụ vận chuyển LTL nào của UPS Frieght hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do TFI International Inc. hoặc các chi nhánh, bộ phận, công ty con hoặc các đơn vị có liên quan của TFI International Inc. đề xuất hoặc cung cấp.

THEO DÕI

Nhập tối đa 25 số theo dõi hoặc UPS InfoNotice® và nhanh chóng tìm ra tình trạng vận chuyển cập nhật nhất cho mỗi lô hàng.