của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

API Xác thực Địa chỉ

Bắt lỗi trước khi Lỗi Theo kịp Bạn

Thêm các tính năng chứng thực địa chỉ tại Hoa Kỳ trên nền Web vào trang web hay các ứng dụng doanh nghiệp tích hợp của bạn. Giao diện Lập trình Ứng dụng Xác thực Địa chỉ (API) có thể cung cấp khả năng tích hợp tự động trực tiếp giữa trang web hoặc hệ thống doanh nghiệp của bạn với UPS. Cùng với tất cả Các API , khách hàng của bạn sẽ tận hưởng các dịch vụ và khả năng của UPS, trong khi công việc kinh doanh của bạn ngày càng hiệu quả hơn với các quy trình được cải thiện.

API Xác thực Địa chỉ sẽ kiểm tra địa chỉ khách hàng và cung cấp các lựa chọn thay thế được đề nghị nếu phát hiện lỗi. Dù được tích hợp vào trang Web công cộng của bạn hay được tích hợp với hệ thống nội bộ, với API này bạn có thể giảm chi phí hoạt động và nâng cao dịch vụ khách hàng.

API này yêu cầu lập trình viên XML/Dịch vụ Web phải mã hoá và tích hợp. UPS cung cấp một bộ phát triển bao gồm hướng dẫn dành cho chuyên gia phát triển trong đó có giải thích cách thức tích hợp và mã hoá chức năng của UPS vào ứng dụng kinh doanh hiện thời hoặc trang web thương mại điện tử của bạn.

Trung tâm Tài nguyên Phát triển

Nhà phát triển: Tải về các API

Sau đây là công dụng

Khả dụng ở hơn 40 quốc gia, API Xác thực Địa chỉ là sự bổ sung có giá trị đối với mọi gói hàng thương mại vận chuyển tới Hoa Kỳ. Ví dụ, nếu khách hàng Hoa Kỳ của bạn nhập sai mã bưu điện khi thực hiện đặt hàng trực tuyến, họ sẽ được cung cấp các lựa chọn thay thế đề nghị khác. API này cũng cho phép các đại diện dịch vụ khách hàng của bạn xác nhận và sửa địa chỉ trong các cuộc gọi khách hàng.

Giảm Khả năng Đơn Đặt hàng bị Vận chuyển nhầm

Nâng cao dịch vụ khách hàng bằng cách trợ giúp người mua khi họ đặt hàng. Giảm số lượng phát hàng trễ do nhập sai địa chỉ.